top of page
Skånela_Flagg_Logo_VIT_ingen_bakgrund_co

Flaggseder

Flaggseder utformades i Sverige tämligen sent. Ännu under 1800-talet användes flaggor huvudsakligen som nationalitetssymboler inom sjöfarten. Därutöver förekom undantagsvis flaggning vid t.ex. regementen och en del offentliga byggnader. När Oscar II 1873 införde seden att hissa flaggan på Stockholms slott för att annonsera kungens närvaro väckte det uppmärksamhet och kritiserades som missprydande och löjeväckande. Med den nationalistiska väckelsen vid slutet av 1800-talet spreds dock seden att flagga, först till bl.a. herrgårdar och prästgårdar, skolor och restauranger. Unionsupplösningen 1905 medförde nationell samling och en stimulans till att skaffa och hissa flaggor (den "rena" svenska flaggan utan unionsmärket). Dock framstod nationsflaggan för den radikala opinionen länge som en överklassymbol.

Sammanslutningen Svenska flaggans dag har sedan 1919 lett utdelningen av svenska flaggor i samband med firandet av svenska flaggans dag, 6 juni. Genom dess rekommendationer har särskilda allmänna flaggdagar utsetts och särskilda flaggregler utformats efter sedvaneregler från krigsmakten. Betydelsefullare för den stora allmänheten har dock varit flaggans användning för att högtidlighålla privata bemärkelsedagar, som t.ex. födelsedagar och bröllop. Vid begravning utvecklades seden att flagga på halv stång. Blågula vimplar, som kan sitta uppe även nattetid, har från flottan fått stor spridning bland allmänheten under 1900-talet. Vid kusten har bruket av flagga och vimpel utvecklats snabbare, inte minst genom behovet av att konstatera vindens riktning.

Flaggningstider

1 mars - 31 oktober hissas flaggan klockan kl. 8. Under övrig del av året kl. 9.

Flaggan halas vid solnedgången, se almanackan, dock senast kl 21.

Detta är regler som rekommenderas. Ingen lag förbjuder dig att ha flaggan hissad dygnet runt.

 

Flaggning vid dödsfall.

Flaggan hissas på halv stång på döds- och begravningsdagen, då den först hissas i topp och omedelbart därefter halas till 1/3 av stångens längd.

När jordfästningen ägt rum, hissas flaggan i topp, varefter den halas antingen omedelbart eller på ovan angiven tid.

 

Utländska flaggor

Den svenska flaggan bör hissas samtidigt som de utländska och placeras på hedersplats. Vid flaggplaceringen används begreppen "heraldiskt höger" och "heraldiskt vänster". Detta innebär, att man ställer sig med ryggen mot den plats eller byggnad som skall flaggsmyckas. Då har man "heraldiskt höger" på sin högra hand och följdaktligen "heraldiskt vänster" på sin vänstra hand.

BMW.jpg
CARSPECT.jpg
EL GIGANTEN.jpg
bottom of page